"Minu arvutiõpik"
Autorid: Sergei Solovjov, Aleksei Andašev
Sisututvustus

Käesolev õpik on mõeldud põhikoolile arvutikasutamise põhimõtete tundmaõppimiseks.

Õpik koosneb kahest osast. Esimene osa käsitleb arvuti riist- ja tarkvara põhitõdesid, Windows’i töökeskkonna, kohtvõrkude, Interneti ja elektronposti ning arvutigraafika kasutamist. Teises osas käsitletakse teksti- ja tabelitöötlust, arvutiviiruste tõrjet, andmete pakkimist ja varundamist, arvuti hooldust ja seadistamist, esitluste koostamist ning antakse ülevaade operatsioonisüsteemidest MS-DOS ja Linux. Kummagi osa lõpus on eesti- ja ingliskeelne aineregister, teises osas on ka oskussõnastik.

Õpik sisaldab palju illustratsioone ning kõik keerulisemad kohad on varustatud konkreetsete näidetega.

Õpik on koostatud Eesti ja Läti spetsialistide koostööna spetsiaalselt Eesti põhikooli tarbeks ning kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega vastavaks põhikooli riiklikule õppekavale 8. ja 9. klassis. Iga peatüki lõpus on kontrollküsimused ja praktilised ülesanded. Õpiku sisu paremaks omandamiseks on Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel valminud Internetis õppekeskkond. Õppekeskkond sisaldab lisaks õpiku ülesannetele veel testküsimusi. Iga arvutiõpetaja saab koostada oma õpilastele konkreetsetest ülesannetest tunde.

1. osa

Ilmus septembris 2003.

176 lk, formaat 17×24 cm, spiraalköide

Koosneb järgmistest peatükkidest:

 

Esimene tutvus arvutiga

Suhtlemine arvutiga

Failid ja kaustad

Faili- ja kaustatoimingud

Arvutivõrgud ja Internet

Arvutigraafika

Elektronpost

2. osa

Ilmus veebruaris 2004.

176 lk, formaat 17×24 cm, spiraalköide

Koosneb järgmistest peatükkidest:

 

Tekstitöötlus

 

Tabelitöötlus

 

Viirused ja nende tõrje

 

Andmete pakkimine ja arhiveerimine

 

Arvuti hooldus ja seadistamine

 

Muid kasulikke programme

Sisaldab oskussõnastikku

© 2002–2004 Edit info@edit.ee